Nappo-Golf on perustettu 27.5.2002, Ahvenanmaalla. Perustamiskirja alla.

Jäseneksi voi hakea vain 1960-70 luvulla syntyneet miehet. Seuran jäseneksi voi päästä vain seuran jäsenen suosituksesta ja hakemuksesta. Hakemuksen tulee olla kirjallinen. Hakemuksessa pitää olla perustelut, miksi hakija tulisi hyväksyä jäseneksi sekä suosittelijan allekirjoitus. Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Nappogolf

Perustamiskokouksen päytäkirja

Paikka: Slottsundetin mäkki nro 2:n sauna, Ahvenanmaa

Aika: 27.5.2002 klo 23

(Päytäkirja perustuu pätkittäin palautuvaan muistiin ja Serla talouspaperille tehtyihin merkintäihin)

1 . Kokouksen avaus

Timo ”Täsmä” Tuominen avasi kokouksen saunassa klo 23.30. Kokouksen tarkoituksena on perustaa golfseura.

2 . Päätetään perustaa golfseura

Päätettiin.

3 . Valitaan seuralle puheenjohtaja

Valittiin Jyrki “Ralli” Raitanen seuran puheenjohtajaksi.

4 . Valitaan seuralle hallitus

Valittiin seuran hallitukseen kaikki paikalla olleet perustajajäsenet eli Timo ”Täsmä” Tuominen, Jiri “Sprite” Haavisto, Teppo ”Pro” Vihervä (taloudenhoitaja) ja Joonas “Skutsi” Korhonen.

5 . Muut asiat

Todettiin, että perustamiskokouksessa oli sen verran kuumat oltavat, että päätettiin päättää perustamiskokous ja annettiin hallitukselle tehtäväksi päättää seuralle nimi, laatia säännät ja päättää muista seuran perustamista koskevista asioista.

6 . Kokouksen päätäs

Timo ”Täsmä” Tuominen päätti kokouksen klo 23.33

Allekirjoitukset

Jyrki “Ralli” Raitanen Joonas “Skutsi” Korhonen

Jiri “Sprite” Haavisto Teppo äProä Vihervä

Timo ”Täsmä” Tuominen